Termékeinkkel Ön is tehet egy lépést a könnyebb és jobb életért. Ez azonban csak a kezdet.

A világszerte emberek millióinak életében szerepet játszó SCA – a Zewa anyavállalata – az elsők között kötelezte el magát a fenntarthatóság iránt. Meggyőződésünk, hogy különösen a nagyvállalatoknak kell vállalniuk ezt a felelős szerepet. Ennek szellemében még az 1990-es években elhatároztuk, hogy vezető szerepet vállalunk Földünk megmentésében és a társadalom jövőjének biztosításában.

Az SCA azóta világszerte több mint 900 környezetvédelmi programot valósított meg, és kidolgozta azt a négy fenntarthatósági célkitűzést, amely azóta a jövőt érintő átfogó üzleti stratégiánk alapvető részévé vált.

1. célkitűzés
A fosszilis tüzelőanyagok szén-dioxid-kibocsátásának 20%-kal való csökkentése

Az ENSZ szerint földünk tengereinek és száraz-földjeinek átlaghőmérséklete folyamatosan emelkedik. A klímaváltozás és ennek kata- sztrofális hatásai az emberi tevékenységekből keletkező üvegházhatású gázokra vezethetők vissza.

Éppen ezért az elmúlt tíz évben a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése az SCA legfontosabb feladatai között szerepelt. A vállalat a 2008-as év folyamán a fosszilis üzemanyagokból származó szén-dioxid kibocsátás 20 százalékos csökkentését tűzte ki célul a 2005 és 2020 közötti időszakra.

2. célkitűzés
A friss cellulóz alapanyagok 100%-os ellenőrzése

Mivel a klímaváltozás egyik alapvető tényezője az erdőirtás, az SCA maximális felelősséget vállal az iránt, hogy gyártási folyamataiban a legnagyobb körültekintéssel kezelje a fát, mint nyersanyagot.

Európa legnagyobb, magánkézben lévő erdőterületének tulajdonosaként figyelünk arra, hogy a faültetés és -nevelés meghaladja a fakitermelés mértékét, így erdeink évente 2,6 millió tonna szén-dioxidot nyelnek el, ami több mint az SCA termeléséből származó összes CO2-kibocsátás.

Arra is ügyelünk, hogy a gyártáshoz beszerzett többi nyersanyag jogszerű forrásból, vagyis ne illegálisan kivágott fából vagy magas természetvédelmi értékűként meghatározott erdőkből származzon.

3. célkitűzés
Jobb vízfelhasználás

Földünkön az egyik legfontosabb forrás a tiszta víz, amelynek hiánya hatalmas környezeti problémát okoz. Ennek megfelelően az SCA úgy döntött, hogy saját vízfogyasztását 15%-kal, továbbá az általa termelt szennyvíz szervesanyag-tartalmát 30%-kal csökkenti.

Eddig a tiszta víz fogyasztásával kapcsolatos célkitűzésünk egyharmadát teljesítettük, és a szervesanyag-tartalom 30%-os csökkentését további 10%-kal felülmúltuk. Az eredmény: üzemi környezetünk vízminőségének egyértelmű javulása

4. célkitűzés
Általános etikai kódex

Az elmúlt évtizedben az SCA hatalmas mértékben növekedett, és olyan multinacionális vállalattá nőtt, amely 100 országban körülbelül 50 000 dolgozóval működik.

Már a nagyságából eredően is elengedhetetlen, hogy az SCA minden üzletágára és dolgozójára kötelező érvényű, közös etikai kódexet alkalmazzon. Az alkalmazáson azt értjük, hogy teljes mértékben magunkévá tesszük saját szabályainkat és értékeinket, amelyek célja a környezet javítása, valamint az emberi jogok és az alapvető munkafeltételek előmozdítása.

Az SCA fenntarthatósági programjáról és a különböző környezetvédelmi projektjeinkről bővebb információ olvasható az sca.com/sustainability oldalon (a honlap angol nyelvű).