Jogi nyilatkozat

1. Bevezetés

Jelen webhelyet az Essity Hungary Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.) kezeli. A webhely megnyitásával Ön elfogadja a webhely felhasználásával kapcsolatban kikötött, jelen jognyilatkozatban szabályozott feltételeket.

2. Milyen adatokat gyűjtünk?

A www.zewa.hu oldal meghatározott részeihez való hozzáférés csak abban az esetben lehetséges ha regisztrál (pl.: részt kíván venni egy promócióban, fel kíván iratkozni hírlevélre). A regisztrációhoz bizonyos személyes adatok megadása szükséges. Ebben az eseteben általában (de nem kizárólagosan) a következő adatokat kérhetjük: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az Essity Hungary Kft.(a továbbiakban Essity Hungary) kijelenti, hogy ezen személyes adatok kezelése és feldolgozása során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény (a továbbiakban: Avtv.)és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név - és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Kkt.) rendelkezéseit. Az érintett az Avtv. 16/A. §-ban szabályozott esetekben tiltakozási joggal élhet valamint a jogainak megsértése esetén az Avtv. 17. §-ban foglaltak alapján bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Erre tekintettel az Essity Hungary a személyes adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez kifejezetten hozzájárult. Az Essity Hungary kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatokat, a kifejezett előzetes jóváhagyó hozzájárulás nélkül nem teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé. Az Essity Hungary kijelenti, hogy a személyes adatokat szigorúan bizalmasan, a legnagyobb körültekintéssel kezeli.

Pontos nevünk és címünk:

Essity Hungary Kft.
1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Cégjegyzékszám: 556007-2356
Telefonszám: 06-40-200-049

3. Hogyan használjuk fel az adatokat?

Azért van szükségünk az adataira,

• hogy egyszerűen és biztonságosan férjen hozzá az oldalainkhoz,
• hogy kapcsolatba tudjunk lépni önnel elektronikus vagy egyéb úton a promócióval kapcsolatban
• hogy olyan ajánlatokat (reklám- és marketinganyagokat) küldjünk amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekesek lehetnek
• statisztikai feldolgozás céljából

4. Milyen adatot kötelező megadni

Ha a weboldalon bárhol adatot kérünk, ott világosan fel van tüntetve, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez az adatok megadása kötelező-e, vagy szabadon választható.

5. Cookie-k, transzparens GIF fájlok és IP-címek

Az oldalainkon található szolgáltatásokat és információkat cookie-k, transzparens GIF fájlok stb. segítségével tesszük személyre szabottá felhasználóink számára.

Emellett adminisztrációs célokra néhány technikai információt is megőrzünk. Ezek az automatikusan generált adatok nem a látogatók személyének (nevének, címének, e-mail címének stb.) azonosítására szolgálnak.

Cookie-k

A cookie olyan kis méretű adatállomány, amelyet a weboldalunkat kiszolgáló webszerver küld az oldal olvasásakor. Ez az adat a számítógépének merevlemezére kerül.

A cookie-kat többnyire a következőkre használják:

• számítógép azonosítása (pl. azért, hogy egyszerűbb legyen a belépés vagy a megfelelő nyelv kiválasztása),
• az egyes weboldalak látogatottságának nyilvántartása,
• az egyes szolgáltatások (ajánlatok, klubok, versenyek) népszerűségének vizsgálata,
• a weboldal forgalmi adatainak mérése

A böngészőben be tudja állítani, hogy a cookie-k letöltődhessenek-e a számítógépére vagy sem. Amennyiben letiltja, hogy a böngésző engedje a cookie-k használatát, a weboldalt csak korlátozott mértékben tudja majd használni.

Ha nehézsége támadna a böngésző beállításával (nem tudja letiltani a cookie-k letöltődését, nem tudja, hogy kaphat értesítést mielőtt egy cookie letöltődne) tájékozódjon a böngésző help/segítség blokkjában! A már letöltött cookie-kat le is lehet törölni (a gép ezeket a fájlokat általában a „Cookies” vagy a „Temporary Internet files” mappában tárolja).

Transzparens GIF fájlok

Transzparens GIF fájlok az online hirdetések mérését teszik lehetővé. Ezek a fájlok arra szolgálnak, hogy azonosítsák a letöltött cookie-kat. Az ezáltal kapott információkat arra használják, hogy feltérképezzék, a felhasználók mely hirdetéseket találják a legérdekesebbnek.

IP-címek

Az IP cím egy speciális számsor, amely lehetővé teszi az internetre kapcsolódó látogató azonosítását. E számot a böngészője az egyes weboldalak meglátogatásakor automatikusan elküldi.

6. Linkek

Weboldalunk olyan linkeket is tartalmaz, melyek más weboldalakra mutatnak. Hogy adataidat e küldő oldalak hogyan kezelik, azért az Essity Hungary nem tud felelősséget vállalni. Ezért – mielőtt e külső oldalakon is megadná őket – érdemes elolvasni az ott található adatvédelmi szabályzatot.

7. Kapcsolatfelvétel

Az adatszolgáltatás önkéntes és jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni és a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja.

Amennyiben tájékoztatást kíván kérni személyes adatainak kezelésével kapcsolatban vagy személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését kéri legyen szíves e-mailt küldeni a www.zewa.hu/kapcsolat oldalon keresztül, vagy fordulhat hozzánk levélben az Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. postacímen. Továbbá kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken lépjen velünk kapcsolatba, ha a személyes adatainak az adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú - Kkt. szerinti - kapcsolatfelvételi listán történő kezelésének megszüntetését kéri beleértve a harmadik személyek részére átadott adatokat is. Szintén joga van arra, hogy megtagadja vagy megtiltsa személyes adatainak a kapcsolatfelvételi listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek történő átadását. Ha a későbbiekben már nem szeretne tőlünk további információt vagy hirdetéseket kapni kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén , mely megtalálható minden Önnek küldendő levélben.

8. Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

A személyes adatokat a kifejezett előzetes jóváhagyó hozzájárulása nélkül nem tesszük harmadik személy számára hozzáférhetővé. Az Essity Hungary-val mint adatkezelővel szerződéses viszonyban álló partnereinknek mint adatfeldolgozóknak továbbítjuk a személyes adatokat.

Biztonság: Az Essity Hungary személyes adatait védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Essity Hungary jelen iratban - egyértelműen és részletesen – tájékoztatja az érintetteket az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

9. Védjegyekkel kapcsolatos tudnivalók

Az összes név, embléma és védjegy és a webhelyen megjelenő egyéb szellemi alkotás az Essity Hungary Csoport és annak tagjai, leány- és társvállalatai, licencbe adói, illetve vegyesvállalati partnerei tulajdonában van.

Az Essity Hungary védjegyei és márkanevei kizárólag a jelen Jogi nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően, illetve az Essity Hungary előzetes, írásbeli engedélye alapján használhatók.

Az Essity Hungary védjegyeinek az Essity Hungary-termékek hirdetési és reklámozási anyagaiban történő használatához megfelelő jóváhagyás szükséges.

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más, harmadik személyek jogait,valamint beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk.

10. Korlátozott használat/Egyetlen példányra érvényes licenc

A weboldalon szereplő tartalom, vagyis különösen a szövegek, ábrák, emblémák, ikonok, képek, hangklipek és szoftverek, az Essity Hungary (vagy a tartalom szolgáltatójának) tulajdonát képezik, és a svéd, magyar valamint a nemzetközi és uniós szerzői jogi jogszabályok védelme alatt állnak. A weboldalon található anyagok jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegy- vagy egyéb jogszabályokat, és polgárjogi, illetve büntetőjogi intézkedéseket von maga után.

A weboldal (vagy bármely részének) reprodukálása, duplikálása, másolása, belefoglalása bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe) továbbá értékesítése, továbbértékesítése, módosítása illetve egyéb módon kereskedelmi célra történő felhasználása kizárólag az Essity Hungary előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az Essity Hungary weboldalain található dokumentumoknak egy példánya letölthető egyetlen számítógépre kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú vagy belső használatra (kivéve, ha az Essity Hungary kifejezett írásbeli engedélye ettől eltérő használatra jogosítja fel).

Az adatokat nem módosíthatja, nem ruházhatja át, illetve kereskedelmi célból nem használhatja fel. Továbbá a szerzői jogra vagy egyéb tulajdonjogra, jogosultságra vonatkozó megjegyzéseket sem távolíthatja el a dokumentumokból. Ön beleegyezik abba is, hogy megakadályozza az anyagok jogosulatlan másolását, és gondoskodik arról, hogy az Ön cége, vállalata összes alkalmazottja, megbízottja is betartsa ezeket a korlátozásokat.

Az Essity Hungary nem biztosít az Ön számára semmilyen, szabadalomból, szerzői jogból, védjegyből vagy kereskedelmi titokból adódó, kifejezett vagy vélelmezett jogot.

11. GARANCIA KIZÁRÁSA

A webhelyen közölt minden információ az ott megadott, aktuális állapotában áll rendelkezésre, azok tartalmáért és helyességéért az Essity Hungary nem vállal semmilyen felelősséget, amely magában foglalja az értékesíthetőségre, a szellemi tulajdon jogbitorlás-menteségre, illetve a bármilyen célú felhasználásra való alkalmasságra vonatkozó felelősséget. Amennyiben az Essity Hungary harmadik fél weboldalára mutató hivatkozást biztosít, az ilyen hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, és az Essity Hungary nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott weboldal tartalmáért, illetve az ott közölt adatok pontosságáért, a felhasználók személyes adatainak kezeléséért.

Az Essity Hungary semmilyen esetben nem vállal felelősséget bármilyen, a weboldallal kapcsolatban fellépő, vagy annak használatából eredő kárért, beleértve az üzleti haszon elmaradása, az üzleti haszon elmaradása, az üzleti tevékenység megszakadása, illetve a weboldal használatából (vagy használhatatlanságából) eredő adatvesztés miatt bekövetkező károkat. Ez akkor is érvényes, ha az Essity Hungary-t tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

Az Essity Hungary nem garantálja az adatok, szövegek, ábrák, hivatkozások, illetve az adatok között található egyéb elemek pontosságát és teljességét. Az Essity Hungary előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatja a tartalmat vagy az abban leírt termékeket. Az Essity Hungary nem vállal kötelezettséget a weboldalon közzétett adatok vagy egyéb anyagok frissítéséért.

12. Egyéb feltételek

Az Essity Hungary a jelen Jogi nyilatkozat frissítésével bármikor módosíthatja a feltételeket.

Az Essity Hungary, saját belátása szerint, fenntartja a jogot

(1) a jelen Jogi nyilatkozat módosítására;
(2) a közzétett anyagok figyelemmel kísérésére és eltávolítására; és/vagy
(3) arra, hogy külön értesítés nélkül bármikor megszüntesse ezen weboldal működését.


Ha a jelen Jogi nyilatkozat bármely feltétele, kitétele vagy kikötése törvényellenesnek, érvénytelennek, semmisnek vagy bármely okból végrehajthatatlannak bizonyulna, a többi feltétel, kitétel vagy kikötés érvényességét és végrehajthatóságát ez semmilyen módon nem befolyásolja és nem csorbítja.